Om coBuilder

coBuilder AS har som målsetning å effektivisere informasjonsflyten i bygg- og anleggsnæringen. coBuilder AS tilbyr systemer som gjør det enklere for aktørene i næringen å nå hverandre med relevant og ønsket informasjon.

coBuilder AS tilbyr elektroniske systemer som gjør det enklere for aktørene i bygg- og anleggsbransjen å distribuere alle typer relevant digital produktinformasjon. Løsningen tilbys i en databasestruktur bygget opp med bakgrunn i Omniclass tabell 23. Dette legger til rette for en fremtidig mulig kobling mot digitale informasjonsløsninger i bransjen (BIM).

I tillegg til portalversjonen av coBuilder.no, tilbys integrasjonsløsninger hvor informasjonsfiler som ligger i coBuilder.no kobles mot varelinjer i forhandlers interne systemer.

coBuilder tilbyr produktleverandører distribusjon av:

ProductXchange

ProductXchange (tidligere BASS) er utviklet for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa.Målet med ProductXchange er å tilby den europeiske byggenæringen et skreddersydd, rimelig, brukervennlig, elektronisk informasjonssystem for kjemisk informasjon. ProductXchange vil legge til rette for kjemisk risikovurdering, kjemisk kommunikasjon oppover og nedover i leverandørkjeden, samt kjemikaliehåndtering. coBuilder ser frem til en meget spennende tid der vi endelig har et komplett system som kan håndtere både kjemikalier og dokumentasjon av «faste produkter».

coBuilderPro+

coBuilderPro+ er et verktøy utviklet for prosjekter som har strukturkrav på overlevering av FDV til profesjonelle byggherrer. coBuilderPro+ er integrert med coBuilderPRO og BASS, og forenkler innsamling og overlevering av FDV for prosjektene.

coBuilderPROJECT

coBuilderPROJECT er en nettportal hvor sluttbruker får overlevert prosjektdokumentasjonen som brukere av coBuilderPRO samler inn. På denne måten får sluttbruker samlet all sin dokumentasjon på arbeid som er gjort i boligen på ett sted. Alle oppdateringer som skjer på et prosjekt kan enkelt sendes over til kunden og coBuilderPROJECT via coBuilderPRO. For å overlevere dokumentasjon til coBuilderPROJECT trykker du på knappen «sendt til sluttbruker» og det vil gå en mail til sluttbruker med link til coBuilderPROJECT registrering/innlogging.